Reklamera en vara

Vill du reklamera en vara

Tråkigt att något verkar ha gått fel. Vi kommer att se över ditt ärende inom kort, men för att kunna göra det så behöver vi få in uppgifter från dig.  Försök att lämna så bra beskrivning som möjligt för att underlätta en snabb hantering.

Samtliga produkter omfattas av 2 års garanti (6 månader för företagskunder) från inköpsdatum, dock ej normala förslitningsdetaljer som glödlampor packningar, axeltätningar och dylikt. Ej heller skador som orsakats av strömspikar, felaktig montering eller andra yttre orsaker.
Korrosions, för höga klorhalter eller användning av felaktiga kemikalier, felaktigt ph värde och alkalinitet.

Vi tar inte ansvar för följdfel som uppkommer på grund av att felaktigt användande efter det att fel upptäckts eller borde ha upptäckts.

Garantier/reklamationer förutsätter att våra instruktioner och skötselanvisningar följts.

3 års reklamationsrätt

Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara 3 år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Samtliga uppgifter i formuläret krävs för att din reklamationsanmälan ska kunna registreras.

Dina uppgifter kommer nu att registreras i vårt reklamationssystem och går vidare till reklamationsavdelningen för bedömning.

Vi behandlar reklamationen så snart som möjligt, och senast tre till fyra vardagar efter vi har mottagit din reklamation, kan variera under högsäsong.

Notera! Modellbeteckning & serienummer obligatoriskt.

I vissa fall krävs bild för att snabba på processen så om möjligt bifoga bild/bilder.

Gör en reklamation

Här kan du ladda upp bilder och ev kopia på kvitto

Väntelista Vi informerar dig nä produkten åter finns i lager, vänligen ange din mail nedan.