Filtersand för sandfilter 0.4 – 0.8 mm

Filtersand uppfångar svävande partiklar i vattnet ned till 40-50 micron. Vår filtersand för sandfilter är lämplig för användning i poolfilter som kräver 0,4 till 0,8 mm filtermedia.. Filtersanden är lätt att sköta med backwash-funktionen på din sandfilteranläggning. Bör utbytas vart 3-4 år.

Filtersanden är tung och opraktisk att skicka därför säljer vi den endast i samband med filtersystem.