Sandfilter

Med sandfilter – även känt som poolfilter – spelar kvalitet en viktig roll, eftersom det ansvarar för smidig pooldrift.

Sandfiltret säkerställer att poolvattnet förblir klart och rent. Det filtrerar löv, damm, hudrester mm från vattnet. Ett sandfiltersystem inkluderar en filtertank med ett ventilpaket och en pump. I filtertanken finns sand eller filterglas som filtrerar vattnet, pumpen cirkulerar vattnet genom filterbädden.

När du skall köpa ett sandfilter, se då till att det är anpassat till poolens storlek så att cirkulationen av allt vatten garanteras minst två gånger om dagen. Poolvattnet ska återcirkuleras var fjärde till femte timme.

Se även till att pumpen är anpassad storleksmässigt till sandfiltret, är pumpen för liten försämras filtreringen avsevärt, är pumpen för stor finns risk att filtret spricker.


Väntelista Vi informerar dig nä produkten åter finns i lager, vänligen ange din mail nedan.