Saltklorinator

Saltklorinator

Saltklorinator är ett alternativ att desinficera din pool med klor med hjälp av elektrolyseprocessen. Elektrolysprocessen uppnås genom att saltvattenlösningen passerar genom en elektrolytisk cell som omvandlar natriumklorid (salt) i vattnet till klorgas som när den löses i vatten blir natriumhypoklorit (flytande klor).

  • Avkoppling: Din pool desinficeras automatiskt.
  • Säkerhet: Minskning av klorförvaring och hantering.
  • Komfort: Rent, säkert och kristallklart vatten.
  • Hälsa och välbefinnande: Terapeutisk, saltvatten irriterar inte ögonen och torkar ut huden.

Saltklorinatorn kopplas på returen till poolen efter filtersystemet.

 

Saltgenerator har ökat i popularitet de senaste åren som ett bättre och enklare sätt att hålla poolerna rena. 

Vissa människor föredrar att inte använda kemikalier i sina pooler, medan andra bara vill göra rengöringsprocessen lite enklare för sig själva.  Saltgeneratorn använder samma salt om och om igen under hela badsäsongen, du öser ner salt i poolen vid uppstart och med hjälp av elektrolys omvandlas upplöst salt till hypoklorsyra som används för att befria vattnet från smuts och bakterier. Det är viktigt att notera att saltklorinatorer inte skapar en klorfri pool då den använder upplöst salt för att skapa klor och detta innebär att du inte kan använda en vanlig el-värmare, i detta fall måste el-värmaren vara utrustad med en värmeslinga av titan för att inte ta skada av saltet.   saltklorinator
Du har lagt en produkt i varukorgen.: