Saltklorinator

Saltklorinator

Saltklorinator, är ett alternativ att desinficera din pool med klor med hjälp av elektrolyseprocessen. Elektrolysprocessen uppnås genom att saltvattenlösningen passerar genom en elektrolytisk cell som omvandlar natriumklorid (salt) i vattnet till klorgas som när den löses i vatten blir natriumhypoklorit (flytande klor).

  • Avkoppling: Din pool desinficeras automatiskt.
  • Säkerhet: Minskning av klorförvaring och hantering.
  • Komfort: Rent, säkert och kristallklart vatten.
  • Hälsa och välbefinnande: Terapeutisk, saltvatten irriterar inte ögonen och torkar ut huden.

Saltklorinatorn kopplas på returen till poolen efter filtersystemet.

saltklorinator