Har din elvärmare slutat fungera?

Vill din el-värmare inte starta eller har du ojämn temperatur?

 

Det är mycket ovanligt att en värmare bara slutar fungera så här är några tips på vad som kan vara fel.

Alla elvärmare har en säkerhetsbrytare som löser ut vid överhettning (bild .1), tryck på piggen och klickar det till har den löst ut, prova sedan om värmaren fungerar.

De flesta el-värmare för pooler har en så kallad flödesvakt som känner av vattenflödet, flödesvakten aktiverar värmaren när cirkulationspumpen startar.
Skulle vattenflödet vara för lågt kanske flödesvakten inte triggar igång värmaren, även om du anser att flöde är bra kanske inte det är tillräckligt för att starta värmaren.

För att utesluta problem med vattenflödet kan du prova att ställa funktionsspaken i läge Cirkulation (Recirculate) detta ökar trycket då vattnet inte går igenom filtertanken, om detta löser problemet kan det vara stopp i filtertanken eller grovfiltret.
Har du ett filter med löstagbart lamellfilter plockas detta bort för att öka flödet temporärt.

Ett vanligt fel att att tanken fyllts med för mycket filtermedia vilket kan stoppa upp flödet.

Kontrollera även grovfilter (bild .2) som vid första anblick kanske ser rent ut men kan vara ordentligt igensatt, se bild.

Ojämn temperatur kan bero på olika saker som t.ex ett för lågt vattenflöde, det kan också finnas ett läckage i systemet som gör att det sugs in luft vilket gör att att värmen blir ojämn. I detta fall bör du se små luftbubblor i vattnet.

Om du provat de ovan nämnda tipsen men ändå känner att vattenflödet försämrats kan det bero på att turbinen som pumpar runt vattnet (bild .3) är igensatt men skräp och hår, detta är dock ovanligt men måste ändå nämnas. Turbinen är placerad i pumphuset, pumpen måste i detta fall plockas isär för att kunna rengöras. Se bild.

Om jordfelsbrytaren löser ut har vatten med all sannolikhet tryckts upp i elektronikdelen, detta kan hända om trycket ökar onormalt i systemet, ett övertryck kan t.ex bildas om man håller handen för inloppet i poolen. Klor som överdoseras kan torka ut packningen som tätar till elektroniken och bidra till att vatten tränger in där.

support elvärmare
grovfilter
turbin
Väntelista Vi informerar dig nä produkten åter finns i lager, vänligen ange din mail nedan.