-41%

Flocking sticks 8 stycken

Rek pris 235.00 kr
Vårt pris 139.00 kr

Flocking Sticks gör oklart poolvattnet klart igen i pooler med sandfiltersystem.

Lagerstatus: Skickas inom 1-2 dagar SKU: SF-1734 Kategorier: , ,

Flocking sticks 8 stycken 125 g x 8 st

Automatisk dosering av flockningsmedel

Effektiviteten hos ett sandfilter optimeras avsevärt med hjälp av Flocking Sticks i anläggningens skimmer. Produkten är utvecklad för användning i alla pooler med sandfilter och kan användas i kombination med klor, brom eller aktivt syre. Flockningsmedlet gör det möjligt för ditt sandfilter att plocka upp de mycket små partiklarna som annars passerar genom sandfiltret och kan orsaka grumligt poolvatten.

Flocking Sticks fångar också upp järn- och andra mineralpartiklar i vattnet som kan orsaka missfärgning. De uppfångade partiklarna avlägsnas enkelt från sandfiltret genom en normal returspolning. Resultatet är kristallklart vatten.

Användning: Kan endast användas med sandfilter, och före användning måste pH-värdet justeras. Det
rekommenderas också att returspola filtret och ge vattnet en chockbehandling innan användning. En rulle placeras
i skimmern, alternativt i pumpens förfilter. Nu doserar den själv flockningsmedlet under de följande dagarna när anläggningen är igång. Ett nytt paket tillsätts när det första är tomt. Returspola
filtret med ökad frekvens tills vattnet är klart.

Problemlösning: Matt, mjölkigt och grumligt vatten kan också bero på att pH-nivån i vattnet är för hög och därför utsöndras kalkpartiklar i vattnet. Justera vattnets pH-värde till mellan 7,0–7,4. Se till att filtret fungerar som det ska och att sanden i filtret inte är smutsig och klumpig. Sanden bör bytas ut minst vart femte år.
Friskt poolvatten har ett pH-värde mellan 7,0 och 7,4. Med en hälsosam vattenbalans får du den bästa nyttan med vattenvårdsprodukter. Om poolvattnets pH-värde inte varierar mellan detta intervall justeras det med pH-Plus respektive pH-Minus.

Grumligt vatten kan också orsakas av för lite desinfektionsmedel i vattnet. Detta ger mikroorganismer möjlighet att leva. Justera pH-nivån och utför chockbehandling.
Se till att kemikalierna inte blir fuktiga under förvaring. Förvaras i originalförpackning, låst och otillgängligt för barn, samt torrt, frostfritt och inte i direkt solljus.