Badtunna och klor

Badtunna och klor

 

Under de år jag jobbat med badtunnor har jag samlat på mig en hel del erfarenheter.

Aktivt syre passar mer för badtunnor med täta vattenbyten, det är inte ovanligt att aktivt syre doseras för lågt eftersom tabletterna är dyra, detta i sin tur medför grumligt vatten och en snabb tillväxt av bakterier. På en stor pool med en temperatur runt 25° är det inga problem att hålla jämna nivåer på ph och klor men höjer man temperaturen några garder krävs mer klor, med en temperatur runt 38° krävs mycket mer klor för att bekämpa bakterierna. Alltså krävs det betydligt mer klor i en badtunna på 38° än i en pool med 25 granit vatten. Solljus, temperatur och ph svängningar påverkar klorhalten i vattnet som i en liten badtunna snabbt kan variera, av den anledningen rekommenderar vi ScienceWater som är okänsligt för just dessa yttre faktorer. Med ScienceWater får du alltså ett fullt skydd mot bakterier oavsett ph och temperatursvängningar. Nackdelarna med kloret då. – För höga nivåer av klor torkar ut slangar, packningar i pumpar och elvärmare men kan även skada ytskiktet på poolen, det är inte unikt för gelcoatpooler då även vanliga pooler med liner bleks och torkar med sprickor som följd.  – Kloret torkar ut huden och är inte så hälsosamt att inandas vilket uppmärksammats de senaste åren, bland personal som arbetar i inomhusbassänger har sjukskrivningarna ökat, detta har medfört att offentliga badinrättningar numer satsar på alternativa metoder för rening av vattnet som UV och salt. – Ett vanligt problem på spabad är frätskador som uppstår på undersidan av locket vilket sakta löses upp sig och i sin tur medför att vatten tränger in i cellplasten och plötsligt väger locket bly och blir svårt att lyfta av. – Som tidigare nämnts kan klorhalten variera snabbt i mindre pooler och speciellt pooler med hög temperatur.
Detta är de vanligaste argumenten bland våra kunder med återkommande problem på pool och kringutrustning. ”Jag brukar tillsätta mycket små mängder klor i vattnet och det har definitivt inte varit överklorerat” Med för små mängder klor är risken mycket stor för allvarliga sjukdomar, jag har hört många skräckexempel från kunder med infektioner. ”När vattnet är grumligt brukar jag hälla i lite extra klor, vadå ph när ska man kontrollera det?” Om ph värdet ligger fel bildas bundet klor som när ph värdet stabiliseras frigörs och kan då vara 5-10 ggr rekommenderat värde. ”Jag brukar använda klorpuckar för stora pooler men delar den i små bitar så det är ingen fara” Klorpucken oavsett storlek löser upp sig lika snabbt och helt omöjligt att hålla koll på nivåerna. poolkemi
Väntelista Vi informerar dig nä produkten åter finns i lager, vänligen ange din mail nedan.