Monthly Archives - mars 2019

Värmeväxlare Pahlen

Värmeväxlare från Pahlen - För snabb och effektiv uppvärmning av pooler Alla värmeväxlare från Pahlen kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning. Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög kapacitet och lågt tryckfall. Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt. Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast. Vilken värmeväxlare du ska välja beror på flera...

BALBOA BP6013G1

Balboa kontrollsystem spa. Ett komplett styrsystem anpassat för spabad, kontrollerar alla funktioner med programmerbar automatik. Balboas BP-serie innehåller en ny, mer kraftfull elektronisk styrmodul. Balboa Instrument har en värmare på 3 kW, och har än en gång uttryckt sin status som ledande inom kvaliteten på dessa styrsystem. Dess exceptionella flexibilitet i funktioner gör det till en av de avancerade produkterna när det gäller prestanda. Tekniken hos M7-sensorerna har omformats, nu utrustad med en mikroprocessor som är avsedd för temperaturhantering, så kommer...